DISC là công cụ đánh giá cá nhân hàng đầu được sử dụng bởi hơn 1 triệu người mỗi năm để cải thiện năng suất làm việc, làm việc theo nhóm và truyền thông.

 

Mô hình DISC là một công cụ không phải là phán xét được sử dụng để thảo luận về sự khác biệt về hành vi của con người. Nếu bạn tham gia vào một chương trình DISC, bạn sẽ được yêu cầu hoàn thành một loạt các câu hỏi đưa ra một báo cáo chi tiết về tính cách và hành vi của bạn.

 
 

Mô hình DISC cung cấp một ngôn ngữ chung mà mọi người có thể sử dụng để hiểu rõ hơn và thích ứng với những hành vi khác– trong nhóm làm việc, mối quan hệ bán hàng, vị trí lãnh đạo hoặc các mối quan hệ khác.

 

Các giá trị của DISC giúp bạn và nhóm của bạn

 
  • Tăng sự hiểu biết của bạn: cách bạn phản ứng lại xung đột, điều gì thúc đẩy bạn, điều gì khiến bạn căng thẳng và cách bạn giải quyết vấn đề.

  • Cải thiện mối quan hệ làm việc bằng cách nhận ra nhu cầu truyền thông của các thành viên trong nhóm.

  • Tạo điều kiện cho việc làm việc theo nhóm tốt hơn và giảm thiểu xung đột đội nhóm.

  • Phát triển kỹ năng bán hàng mạnh mẽ hơn bằng cách xác định và đáp ứng phong cách khách hàng.

  • Quản lý hiệu quả hơn bằng cách hiểu các định hướng và ưu tiên của nhân viên và thành viên trong nhóm. Trở thành những người lãnh đạo tự hiểu, có tinh thần và hiệu quả

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *